Szerződési feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


Ezen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák a következő felek között létrejött adásvételi szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket:


Alapvető adatok


Értékesítő: 

TOP1 knihy s.r.o., Partizánska 10, 927 01 Šaľa, Szlovákia 

Cégazonosító szám: 51 478 196 

Adószám: 2120719612 

Bankszámlaszám (EUR) : SK58 1100 0000 0029 4105 3525 

Bankszámlaszám (HUF): SK1911000000002824004812

bejegyezve a Nagyszombati Kerületi Bíróság nyilvántartásába, 41857/T. sz. bejegyzéssel 

Kapcsolat:

tel: +421 915 636 748
mail: info@top1knihy.sk(a továbbiakban: "Értékesítő")

Fogyasztó

A szerződés tárgya áruk vásárlása és értékesítése az Értékesítő elektronikus kereskedelmi weboldalán.

Felügyelőszerv: a nyitrai székhelyű Fogyasztóvédelmi Szakhatóság, Nyitrai kerület 

Székhely:

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra , Szlovákia 

Felügyeleti és jogi osztály

tel. sz. +421 37 772 02 16  (NEM a webshop telefonszáma)

fax +421 37 772 00 24  (NEM a webshop telefonszáma)

e-mail: nr@soi.sk

Reklamációk érvényesítése, szerződéstől való elállás, javaslatok és panaszok benyújtása:

TOP1 knihy s.r.o., Partizánska 10, 927 01 Šaľa, Szlovákia, cégazonosító szám: 51 478 196, e-mail: info@top1knihy.sk


2. A szerződés tárgya


A szerződés tárgyát kizárólag az adásvételi szerződésben - megrendelésben - kifejezetten meghatározott áruk és szolgáltatások (termékek) képezik. Az Értékesítő weboldalán szereplő mennyiségek, jellemzők, árak és egyéb adatok kötelező érvényűek.

Az Értékesítő kötelező jelleggel vállalja, hogy a Fogyasztónak:

- a specifikációnak megfelelő vagy a szolgáltatás típusánál szokásos jellemzőkkel rendelkező, hibamentes terméket,

- a Szlovák Köztársaságban hatályos szabványoknak, szabályoknak és előírásoknak megfelelő terméket fog értékesíteni.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Fogyasztó a megrendelés Értékesítőnek történő elküldésével megerősíti annak elfogadását, hogy a jelen Általános Üzleti Feltételek és azok feltételei és rendelkezései az Értékesítő által üzemeltetett elektronikus kereskedelmi weboldalon kötött valamennyi adásvételi szerződésre, amely alapján az Értékesítő a weboldalon bemutatott terméket a Fogyasztónak szállítja (a továbbiakban: adásvételi szerződés), valamint az Értékesítő és a Fogyasztó közötti valamennyi, különösen az adásvételi szerződés megkötésekor és az termékreklamáció esetén keletkező kapcsolatra vonatkoznak.

3. A megrendelés lemondása

A megrendelés lemondása a Fogyasztó részéről:A Fogyasztónak joga van a megrendelést indoklás nélkül bármikor, annak kötelező érvényű visszaigazolása előtt visszamondani, valamint joga van elállni a szerződéstől, amelynek tárgya a termék leszállítása, még az elállási határidő kezdete előtt is.Ha az Értékesítő időben és megfelelően tájékoztatta a Fogyasztót a 3. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti elállási jogról, a Fogyasztó az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül is jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződéstől.Az Értékesítő elsősorban olyan, csak "megrendelésre" elérhető termék megvásárlása esetén tart igényt a kártérítésre, amelyet a Fogyasztó kérésére kellett beszerezni, vagy abban az esetben, ha a termék biztosításával kapcsolatban már bizonyíthatóan költségek merültek fel. A lemondási díj a termék beszerzési költségének összegéig terjedhet.

A megrendelés lemondása az Értékesítő részéről:

Az Értékesítő fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét a következő esetekben törölje:

- a megrendelést nem sikerült megerősíteni (hibásan megadott telefonszám, nem elérhető Fogyasztó, a Fogyasztó nem válaszol az e-mailekre stb.).Az Általános Üzleti Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az Értékesítő és a Fogyasztó írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben az Általános Üzleti Feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései az Általános Üzleti Feltételekkel szemben irányadóak.


4. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA

1. Az adásvételi szerződés azáltal jön létre, hogy az Értékesítő kötelezően elfogadja a Fogyasztónak az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát, amelyet a Fogyasztó az Értékesítőnek küldött e-mail üzenet formájában, vagy a Fogyasztó által az Értékesítő weboldalán kitöltött és elküldött űrlap formájában, vagy a Fogyasztónak az Értékesítőhöz intézett telefonos megrendelése formájában (a továbbiakban: "megrendelés").


2. A Fogyasztó megrendelésének az Értékesítő általi kötelező érvényű elfogadása az Értékesítő által a Fogyasztónak küldött telefonos vagy e-mailes visszaigazolás vagy magánüzenetben történő visszaigazolás a megrendelés elfogadásáról, a továbbiakban "megrendelés visszaigazolása".


3. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza az adásvételi szerződés tárgyát képező termék megnevezésére és specifikációjára vonatkozó adatokat, továbbá a termék és/vagy egyéb szolgáltatások árára vonatkozó adatokat, a termék szállítási helyének és módjának megnevezését és adatait, valamint a szállítás árára, feltételeire, módjára és időpontjára vonatkozó adatokat, esetlegesen egyéb adatokat.


5. AZ ÉRTÉKESÍTŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI


1. Az Értékesítő köteles:


a) az Értékesítő által visszaigazolt megrendelés alapján a terméket a Fogyasztó részére a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időpontban leszállítani,

b) biztosítani, hogy a szállított áru megfeleljen a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályaiban meghatározott kötelezettségeknek,c) legkésőbb a termékkel együtt írásban vagy elektronikus formában átadni a Fogyasztónak a termék átvételéhez és használatához szükséges valamennyi dokumentumot, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat (a termék jellemzőire vonatkozó adatok, összeszerelési, üzemeltetési, használati, karbantartási útmutató, magyar nyelvű biztonsági figyelmeztetések, elállási nyilatkozat, jótállási jegy /ha a Fogyasztó kéri, vagy ha az Értékesítő a törvényes jótállási időnél hosszabb jótállási időt vállal/, bizonylat a termék megvásárlásáról).

2. Az Értékesítő jogosult arra, hogy a Fogyasztó a leszállított termék vételárát megfelelően és időben kifizesse.


6. A VÁSÁRLÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI


1. A Fogyasztó az áru átvételétől vagy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül indokolás nélkül, írásban jogosult elállni a szerződéstől (a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014. sz. törvény). A Fogyasztónak a szerződéstől való elállása a szerződést kezdettől fogva felbontja.2. A Fogyasztó:

a) a megállapodás szerinti vételárat, beleértve a termék szállítási költségét is, a megállapodás szerinti határidőn belül megfizeti az Értékesítőnek,

b) a megvásárolt vagy megrendelt terméket átveszi,

c) a termék átvételét e-mailben, aláírással vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolja.


3. A Fogyasztónak joga van a terméknek a felek által a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban, módon és helyen történő leszállítására.


7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK


1. A termék szállításának módja


A termék szállítása a következő módokon lehetséges:

 • a Szlovák / Magyar Posta által történő kézbesítés,
 • a megrendelő kifejezett kérésére, felár ellenében, postai futárszolgálattal történő kézbesítés.
 • a Packeta csomagszállító átvevőhelyein történő személyes átvétel
 • Az egyéb átvevőhelyeken történő személyes átvétel a járványügyi rendelkezések miatt felfüggesztve.


2. Ár és fizetésPostaköltség + csomagolás összesen


Packeta - Magyarország területén, egyszeri rendelés esetén, 2 kg súlyig  1500 Ft.

2 kg felett a szállítás ingyenes

____________________________________________

Postai úton, egyszerű küldeményként, Magyarország  területén, egyszeri rendelés esetén 

2000 Ft.

_____________________________________________

A Szlovák Posta futárszolgálatával,

 (a szolgáltatás kivételes esetekben, a címzett kifejezett kérésére elérhető, emailben való előzetes egyeztetés után)

______________________________________________


A szállítási költség Magyarország területén érvényes. Más országokba valós áruszállítás esetén a szállítási költséget a Magyarországon kívüli szállítás áráról szóló szerződés alapján egyénileg számítják ki.A Fogyasztó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles az Értékesítőnek megfizetni az adásvételi szerződésben megállapított termék vételárát, beleértve az áru szállításának költségét (a továbbiakban: "vételár") a 18/1996. sz. törvény értelmében, a következő formában:- előre, átutalással az Értékesítő számlájára (bankkártyával vagy banki átutalással).


3. Amennyiben a Fogyasztó a vételárat átutalással fizeti ki az Értékesítőnek, a befizetés időpontjának az a nap számít, amikor a teljes vételárat jóváírják az Értékesítő számláján: 

Bankszámlaszám (EUR) : SK58 1100 0000 0029 4105 3525

Bankszámlaszám (HUF): SK1911000000002824004812

fizetési azonosító: rendelésszám.

4. A Fogyasztó köteles az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül az Értékesítőnek a megvásárolt termék vételárát.

5. Amennyiben a Fogyasztó kifizeti az Értékesítőnek az adásvételi szerződésben megállapított termék vételárát, a Fogyasztó az adásvételi szerződéstől elállni és a vételár visszatérítését követelni kizárólag az alkalmazandó szlovák jogi előírásokkal összhangban jogosult.

6. Amennyiben a Fogyasztó  nem fizeti ki az Értékesítőnek a teljes vételárat, a felek megállapodnak abban, hogy az Értékesítő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

7. Az Értékesítő weboldalán feltüntetett termékek árai a Fogyasztó megrendelésének elküldése pillanatában érvényesek.

8. A vételár akkor tekintendő kifizetettnek, amikor a teljes vételárat jóváírják az Értékesítő számláján, az Értékesítő számlájára történő banki átutalásos fizetés esetén.

9. Az Értékesítő fenntartja a termék tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig.

10. Az Értékesítő és a Fogyasztó közötti adásvételi szerződés alapján kiállított adásvételi igazolás egyidejűleg adóigazolásnak is minősül.

11. A termék Fogyasztó általi átvétele alapvetően csak a teljes összeg kifizetése után lehetséges, kivéve, ha másként állapodtak meg.

12. A termék árához hozzáadódik az áru szállításának költsége a fenti 7.2. pontban meghatározottak szerint.

13. A termék értékesítése a Fogyasztó igényei és az Értékesítő által az Értékesítő elektronikus kereskedelmi weboldalán elhelyezett minták, katalógusok, típuslapok, mintakönyvek alapján történik.

14. Az Értékesítő és a Fogyasztó eltérő megállapodása hiányában az Értékesítő köteles a Fogyasztó megrendelését annak kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíteni.

15. A Fogyasztó a terméket az Értékesítő által a Fogyasztó megrendelésének elfogadásában meghatározott módon veszi át.

16. Az Értékesítő elektronikus kereskedelmi weboldalán elhelyezett katalógusokban, prospektusokban és egyéb dokumentumokban szereplő termékjellemzők, mennyiségek, méretek és egyéb adatok kötelező érvényű adatok.

17. A termék szállítási helye az Értékesítő által a megrendelés elfogadásakor megadott hely, kivéve, ha a felek az adásvételi szerződésben másként állapodnak meg.

18. Az Értékesítő a terméket a Fogyasztó által az adásvételi szerződésben megadott címre szállítja a Fogyasztónak. A termék akkor tekinthető leszállítottnak, amikor a terméket a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megadott címre leszállítják.

19. Ha az Értékesítő az árut a Fogyasztónak az adásvételi szerződésben a Fogyasztó által megjelölt helyre szállítja le, a Fogyasztó az árut személyesen veszi át, vagy gondoskodik arról, hogy az árut a Fogyasztó távollétében a Fogyasztó által az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére felhatalmazott személy vegye át, és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Az adásvételi szerződésben említett áru átvételére jogosult harmadik személy köteles az Értékesítőnek bemutatni az adásvételi szerződés eredeti példányát vagy másolatát, az áru kifizetésének igazolását és egy írásos meghatalmazást. Ha az áru leszállítását meg kell ismételni, mert a Fogyasztó nem tartózkodik az adásvételi szerződésben meghatározott helyen, az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költség a Fogyasztót terheli, különösen az áru újbóli leszállítása az adásvételi szerződésben meghatározott helyre. Az árut akkor kell leszállítottnak tekinteni, amikor az árut a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megadott címre szállítják, és akkor kell átvettnek tekinteni, amikor a Fogyasztó vagy meghatalmazott képviselője az árut fizikailag átveszi, vagy az átvételt megtagadja, amit a fuvarozónak az áru átadásáról és átvételéről szóló jegyzőkönyvben kell feltüntetnie.

20. Az elszállítás költségeit az áru vételára nem tartalmazza, és az Értékesítő nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a Fogyasztónak nyújtani.

21. Ha a Fogyasztó a szállítást követően megvizsgálja a terméket, és megállapítja, hogy a termék hibás, erről a tényről értesíti az Értékesítőt, és termékreklamációt nyújt be az Értékesítőhöz, vagy eláll az Értékesítővel kötött szerződéstől.


22. Ha az Értékesítő nem teljesíti a szerződést, mert nem tudja a megrendelt terméket vagy szolgáltatást szállítani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Fogyasztót, és 14 napon belül visszatéríteni a termékért fizetett árat vagy az előleget, kivéve, ha az Értékesítő és a Fogyasztó megállapodnak az alternatív teljesítésről. Ha az Értékesítő és a Fogyasztó nem állapodik meg alternatív teljesítésben, az Értékesítőnek meg kell térítenie a Fogyasztónak a termék vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felmerült összes bizonyított költségét. Alternatív teljesítés esetén az Értékesítő köteles a terméket vagy szolgáltatást a fogyasztónak azonos minőségben és áron átadni.

8. AZ ÁRU TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE ÉS A KÁRVESZÉLY ÁTRUHÁZÁSA


A Fogyasztó az áru tulajdonjogát csak az áru vételárának teljes kifizetésével szerzi meg.


9. SZERZŐI JOGOK


A szerzői jogokra a 185/2015. sz. szerzői jogi törvény érvényes formája vonatkozik.


10. SZEMÉLYES ÉS FIZETÉSI ADATOK, VALAMINT AZOK VÉDELME


1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Fogyasztó, amennyiben természetes személy, köteles az Értékesítővel közölni a vezeték- és utónevét, állandó lakcímét, beleértve az irányítószámot, telefonszámát és e-mail címét.

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Fogyasztó, amennyiben jogi személy, köteles az Értékesítővel közölni a cégnevét, székhelyének címét, beleértve az irányítószámot, a cégazonosító számot, az adószámot, a telefonszámot és az e-mail címet.

3. A Fogyasztó kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló módosított 122/2013. sz. törvény 7. § (1) bekezdésével összhangban hozzájárul ahhoz, hogy az Értékesítő a személyes adatait, különösen a fent felsorolt és/vagy az Értékesítő tevékenységéhez szükséges személyes adatait kezelje és tárolja, és azokat valamennyi információs rendszerében kezelje.

Az Értékesítő vállalja, hogy a Fogyasztó személyes adatait a Szlovák Köztársaság és az EÚ hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli és tárolja.

A Fogyasztó ezt a hozzájárulást ötéves időtartamra adja meg az Értékesítőnek. A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását a Fogyasztó bármikor írásban visszavonhatja.

4. Az Értékesítő nem kerül kapcsolatba a fizetési kártyaadatokkal, illetve a Fogyasztó által a termék kifizetésekor megadott bejelentkezési nevekkel, jelszavakkal vagy kódokkal kapcsolatos információkkal. Ezen adatok védelméért teljes mértékben a fizetési átjárók üzemeltetői felelősek.


11. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ISMERTETÉSE

a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 122/2013. sz. törvény (a továbbiakban: "törvény") 15. szakasza alapján

1. Az üzemeltető azonosító adatai: az üzleti feltételek 1. pontjában meghatározottak.
2. A közvetítő azonosító adatai: nincs.
3. A személyes adatok feldolgozásának célja: a megrendelt és eladott áruk megfelelő és helyes kiszállítása céljából, a megadott hozzájárulás értelmében.
4. Személyes adatok listája: utónév, vezetéknév, titulus, lakcím, e-mail cím, telefonos elérhetőség.
5. A személyes adatok feldolgozásáról a személlyel közölt kiegészítő információk:
6. A kért személyes adatok önkéntes megadására vonatkozó ismertetés; az Általános Üzleti Feltételek 10. pontjának 1. alpontjában.
7. A hozzájárulás érvényességi ideje: a hozzájárulás megadásától számított 5 év.
8. Harmadik felek, ha előreláthatóan vagy feltételezhetően személyes adatokat adnak át nekik: nem alkalmazandó.
9. Címzettek, ha előreláthatóan vagy feltételezhetően személyes adatokat adnak át nekik: nem alkalmazandó.
10. Harmadik országok, ha előreláthatóan vagy feltételezhetően személyes adatok továbbítására kerül sor ezekbe az országokba: nem alkalmazandó.
11. A személyes adatok nyilvánosságra hozatalának formája: nem kerül nyilvánosságra.


Tájékoztatás az érintett személy jogairól:

 1. Az érintett személy jogosult arra, hogy írásos úton a következőket kérje az adatkezelőtől:

- igazolást arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem,

- a személyes adatoknak az információs rendszerben történő, a törvény 15. § (1) bekezdésének a)-e) pontjai hatálya alá tartozó kezeléséről szóló, általánosan érthető formában történő tájékoztatást;


- általánosan érthető formában pontos tájékoztatást arról a forrásról, ahonnan személyes adatait feldolgozásra kapta,

- az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok általánosan érthető formában történő felsorolását,


- az adatkezelés tárgyát képező helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatok helyesbítését vagy megsemmisítését, azon személyes adatok megsemmisítését, amelyek adatkezelésének célja megszűnt;

- az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak megsemmisítését, amennyiben törvénysértés történt,- személyes adatainak zárolását a hozzájárulás érvényességi idő lejárta előtti visszavonása miatt, ha az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat.

- Az érintett személy joga csak akkor korlátozható, ha a korlátozás külön jogszabályból következik, vagy ha annak alkalmazása sértené az érintett védelmét, vagy sértené más személyek jogait és szabadságait.

 1. Az érintett személy jogosult arra, hogy írásbeli kérelem alapján tiltakozzon az adatkezelőnél:

- azon személyes adatainak feldolgozása ellen, amelyekről úgy véli, hogy azokat jelenleg vagy a jövőben közvetlen üzletszerzési céllal, a hozzájárulása nélkül dolgozzák fel, és kérheti azok megsemmisítését,

- a 10. § (3) bekezdés d) pontjában említett személyes adatoknak a postai forgalomban történő közvetlen üzletszerzési célú felhasználása, illetve a 10. § (3) bekezdés d) pontjában említett személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú átadása ellen.

3. Az egyéb jogokat közvetlenül a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 122/2013. sz. törvény szabályozza, és az érintettek jogait semmilyen módon nem érinti.

4. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden intézkedést a törvénynek megfelelően, és vállalja, hogy a biztonsági projektben elfogadott intézkedésekkel összhangban védi az összegyűjtött adatokat a véletlen és jogellenes sérülés és megsemmisülés, véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal, valamint a feldolgozás egyéb elfogadhatatlan formái ellen.

5. Az adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat csak a jelen értesítésben meghatározott mértékben és feltételek mellett kezeli.

6. Az adatkezelő kijelenti, hogy nem adja ki a személyes adatokat más személyeknek. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat a megadott cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjti, és azokat kizárólag a gyűjtés céljának megfelelően kezeli.

7. Az adatkezelő köteles megőrizni az általa kezelt személyes adatok titkosságát. A titoktartási kötelezettség a személyes adatok feldolgozásának megszűnése után is fennáll.


12. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 1. A Fogyasztó jogosult az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől a távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló, 102/2014 sz. törvény 7. § (1) bekezdése szerint.


Az Értékesítő köteles a terméket átvenni, és legkésőbb a szerződéstől való elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak a termékért fizetett árat, beleértve a Fogyasztónak az áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeit. A termék visszaküldésének költségei a Fogyasztót terhelik.


A Fogyasztó nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya:

a) szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás nyújtását a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és a Fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a szolgáltatás teljes körű nyújtása után, valamint ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént,


b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyekre az Értékesítőnek nincs ráhatása, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek,

c) a Fogyasztó egyedi igényei szerint készült áru, méretre gyártott áru vagy kifejezetten egy konkrét fogyasztó számára tervezett áru értékesítése,

d) gyors minőségcsökkenésnek vagy romlásnak kitett áru értékesítése,

e) olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre, és amely védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült,

f) olyan áru értékesítése, amely jellegéből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhet más árukkal,

g) olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, amelyek szállítására legkorábban 30 nap múlva kerülhet sor, és amelyek ára az eladó által nem befolyásolható piaci ármozgásoktól függ,

h) a Fogyasztó által az Értékesítőtől kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészektől eltérő áruk eladására vonatkozó szerződésekre, ha azokat az Értékesítőnek a Fogyasztóhoz tett látogatása során kötötték, és a Fogyasztó nem rendelte meg előre ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat,

i) védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, képes hangfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a Fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,

j) időszaki nyomdai kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződések szerinti értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,

k) szálláshely-szolgáltatás egyéb célra, áruszállítás, autóbérlés, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, amelyek keretében az Értékesítő vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat egy meghatározott időpontban vagy időtartamon belül nyújtja.

l) elektronikus tartalom nyújtása nem tárgyi adathordozón, amennyiben az elektronikus tartalom nyújtását a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a Fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kinyilvánításával elveszíti az elállás jogát.

 1. A Fogyasztónak írásban kell elállnia a szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való, a jelen üzleti feltételek előző bekezdése szerinti elállásban a Fogyasztónak meg kell adnia a Fogyasztó azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, a termék pontos specifikációját, a már átvett teljesítés Értékesítő általi visszaküldésének módját, különösen a számlaszámot és/vagy a postai címet.

Az adásvételi szerződéstől való elállással egyidejűleg a Fogyasztó köteles a terméket a tartozékokkal együtt, a dokumentációval és az eredeti fizetési bizonylattal együtt az Értékesítőnek átadni/elküldeni.Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, és egy ésszerűen használható, az árut nem károsító csomagolásban lévő és hiánytalan terméket mutat be/küld az Eladónak, az Eladó visszatéríti a Vevőnek a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megjelölt termékért már kifizetett vételárat, vagy az adásvételi szerződéstől való elállás és a terméknek az Eladó részére történő átadásának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vevő által megjelölt számlára történő átutalással.

 1. Az Értékesítő visszatéríti a Fogyasztónak a vételárat, beleértve a Fogyasztónak a termék megrendelésével és szállításával kapcsolatban felmerült költségeit, ha a Fogyasztó a termékkel együtt írásban igazolja az Értékesítőnek a termék megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeit.
 2. A Fogyasztónál a termék megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeknek minősülnek a megrendelés leadásának költségei, különösen annak a telefonhívásnak a költségei, amellyel a Fogyasztó javaslatot tett az adásvételi szerződés megkötésére, vagy a Fogyasztónak az Értékesítő weboldalához való kapcsolódásának költségei, amelynek során a Fogyasztó kitöltötte és elküldte a weboldalon a megrendelőlapot, vagy megírta és elküldte a megrendelést tartalmazó e-mailt.


13. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A Fogyasztó köteles feltétlenül bizalmasan kezelni minden olyan információt, amelyet az Értékesítő szállításaival kapcsolatban a rendelkezésére bocsátott, és amelyet a körülmények fényében egyértelműen üzleti vagy üzleti titoknak tekinthet, és amelyet bizalmasan kell kezelni, kivéve a nyilvános forrásokból ismert információkat.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Értékesítő fenntartja magának a jogot a jelen Általános Üzleti Feltételek módosítására. A jelen Általános Üzleti Feltételek módosításának írásbeli bejelentési kötelezettségét az Értékesítő elektronikus kereskedelmi weboldalán történő figyelmeztetés elhelyezésével teljesíti.2. Ha az adásvételi szerződést írásban kötötték, annak minden módosítását írásban kell megtenni.3. A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.4. A jelen Általános Üzleti Feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra az alábbi törvények és rendeletek vonatkozó rendelkezései vonatkoznak:

(a) A távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. törvény.

b) a 22/2004 sz. az elektronikus kereskedelemről, valamint a 128/2002 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről. (érvényes formájában),

c) a 250/2007 sz. 372/1990 sz. törvény a fogyasztóvédelemről és szabálysértésekről (érvényes formájában),

d) a 40/1964 sz. Polgári törvénykönyv (érvényes formájában).

5. A jelen Általános Üzleti Feltételek a Fogyasztó számára az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a törvény 10. § (3) bekezdése szerint viseli a terméknek az Értékesítőhöz történő visszaküldésének költségeit, és ha a távolról kötött szerződéstől eláll, akkor a termék természeténél fogva postai úton nem visszaküldhető termék visszaküldésének költségeit is.7. A fogyasztó esetlegesen köteles az Értékesítőnek a törvény 10. § (5) bekezdése szerint nyújtott tényleges teljesítés árát megfizetni, ha a Fogyasztó a szolgáltatási szerződéstől eláll, miután a törvény 4. § (6) bekezdése szerint az Értékesítőnek kifejezett beleegyezését adta.8. Az Értékesítő köteles betartani a magatartási kódexet.

9. A szerződés időtartama - a jótállási időszak alatt a szerződés felmondásának feltételei a fentiek szerint alakulnak.10. Minden felmerülő vita bíróságon kívül, közös megegyezéssel rendezhető.11. A szerződés tárgyának tulajdonjoga csak a szerződésben meghatározott valamennyi kifizetés teljesítését követően száll át a Fogyasztóra.


A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

 1. A szerződéstől való elállás joga


Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.


Az elállási határidő a termék átvételétől számított 14 nap elteltével jár le.

Az elállási jog gyakorlása esetén kérjük, hogy a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (pl. postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztasson minket a következő címen: info@top1knihy.sk.

Ehhez használhatja az elállási nyilatkozat mintáját, amely megtalálható a következő címen: TOP1 knihy s.r.o., Partizánska 10, 927 01 Šaľa, Szlovákia, cégazonosító szám 51 478 196, e-mail: info@top1knihy.sk vagy a weboldalon https://www.batorgyerek.com/hu/felhasznalasi-feltetelek/

Az elállási határidő megmarad, ha Ön az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld az elállási jog gyakorlásáról.

2. A szerződéstől való elállás következményei
A szerződéstől való elállás esetén visszatérítjük az Ön által a szerződés megkötésével kapcsolatban teljesített összes kifizetést, különösen a vételárat, beleértve az áru Önhöz történő kiszállításának költségét is. A befizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a szerződéstől való elállásról szóló értesítését megkaptuk, visszatérítjük Önnek, mégpedig ugyanazon a módon, amelyet Ön a fizetéskor használt, kivéve, ha Ön kifejezetten más fizetési módban állapodott meg, és minden további költség felszámítása nélkül.

3. Ha kívánja, kitöltheti és elküldheti a visszavonási nyilatkozat formanyomtatványát vagy bármely más egyértelmű nyilatkozatot elektronikus úton is a következő weboldalunkon keresztül: https://www.batorgyerek.com/hu/felhasznalasi-feltetelek/ Ha ezt a lehetőséget választja, akkor a visszavonás kézhezvételét haladéktalanul visszaigazoljuk tartós adathordozón (pl. e-mailben).

4. A határidő betartottnak minősül, ha a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi. Ön csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru természetének, jellemzőinek és funkcionalitásának megállapításához szükségesől eltérő módon történő kezeléséből adódik.

5. A jelen utasításban szereplő információk a távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés szerves részét képezik, és csak mindkét fél kifejezett beleegyezésével módosíthatók.

6. A megrendelés elküldésével és a "fizetési kötelezettséggel történő megrendelés" gomb megnyomásával a Fogyasztó kifejezetten megerősíti, hogy tájékoztatták arról, hogy a megrendelés tartalmazza az ár megfizetésének kötelezettségét.

7. Az Értékesítő a távollevők között kötött szerződés megkötését követően azonnal, de legkésőbb az áru leszállításával együtt a Fogyasztónak tartós adathordozón visszaigazolást ad a szerződés megkötéséről.

A visszaigazolás tartalma:


- a törvény 3. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi információ, kivéve, ha az Értékesítő már a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt tartós adathordozón átadta ezeket az információkat a Fogyasztónak.

8. A Fogyasztó az elállási határidő kezdete előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya a termék leszállítása.

9. A Fogyasztó a törvény 7. § (1) bekezdése szerinti elállási jogát az Értékesítővel szemben papír alapon vagy más tartós adathordozón történő feljegyzés formájában gyakorolhatja; ha a szerződést szóban kötötték, a Fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásához elegendő a Fogyasztónak a szerződéstől való elállási akaratát kifejező, egyértelműen megfogalmazott nyilatkozata.

A Fogyasztó használhatja az Értékesítő által biztosított elállási formanyomtatványt.

10. Az elállási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a törvény 7. § (1) bekezdése szerinti határidő utolsó napján elküldték az Értékesítőnek.

11. Az elállási jog gyakorlásának bizonyítása a Fogyasztót terheli.


Az Értékesítő kötelezettségei a szerződéstől való elállás esetén

1. Az Értékesítő köteles haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül a Fogyasztónak a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott valamennyi kifizetést visszafizetni; ez nem érinti a törvény 8. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

2. Az Értékesítő köteles az (1) bekezdés szerinti kifizetéseket a Fogyasztónak ugyanolyan módon visszautalni, mint amilyet a Fogyasztó a fizetéskor használt. Ez nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy az Értékesítővel más fizetési módban állapodjon meg, feltéve, hogy ezzel kapcsolatban a Fogyasztónak nem számítanak fel további díjakat.

3. Az Értékesítő nem köteles megtéríteni a Fogyasztónak a többletköltségeket, ha a Fogyasztó kifejezetten az Értékesítő által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a Fogyasztó által választott szállítási költség és az Értékesítő által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbség.

4. A termék adásvételi szerződésétől való elállás esetén az Értékesítő nem köteles visszatéríteni a Fogyasztónak az (1) bekezdésben említett kifizetéseket, amíg az árut vissza nem kapta, vagy amíg a Fogyasztó nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az Értékesítőnek, kivéve, ha az Értékesítő javasolja az áru személyes átvételét vagy az Értékesítő által erre felhatalmazott személy útján történő átvételét.


A fogyasztó kötelezettségei és jogai elállás esetén

1. A Fogyasztó köteles a terméket a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az Értékesítőnek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Értékesítő a termék személyes átvételét vagy az Értékesítő által meghatalmazott személy útján történő átvételét javasolja. Az első mondatban említett határidő betartottnak tekintendő, ha a terméket legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra.

2. A szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó csak az áruknak az Értékesítőhöz vagy az Értékesítő által az áru átvételére felhatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Értékesítő vállalta, hogy maga viseli a költségeket, vagy ha nem teljesítette a törvény 3. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerinti kötelezettségét.

3. A Fogyasztó csak a termék értékcsökkenéséért felel, amely az áru olyan kezeléséből ered, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelést. A Fogyasztó nem felel a termék értékcsökkenéséért, ha az Értékesítő elmulasztotta a Fogyasztó elállási jogára vonatkozó, a törvény 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségét.


Vágsellye, aktualizálva: 2021.10.14.


Szerződéstől való elállás - formanyomtatvány

Panaszkezelési szabályzat